ข้อมูลพรรค

Home / ข้อมูลพรรค

ข้อมูลพรรค

พรรคพลังคนกีฬา (อังกฤษ: Sport Party of Thailand ตัวย่อ: S.P.O.T. พ.ก.) เป็นพรรคการเมืองไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552 …
Read More

ฟุตบอลการกุศล

เตะบอลการกุศล มอบทุนให้โรงเรียนบ้านนองสเม็ด ต.โคกสูง อ.โคกสูง จังหวัดสระแก้ว (เพิ่มเติม…)
Read More